REGULAMIN TURNIEJU

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ULICZNEJ O PUCHAR SOŁTYSA

Zamarski

FOOTBALLOWY KOPIEC 2022”

§1. MIEJSCE TURNIEJU:

Zamarski, ul. Główna 1, Park rekreacyjno-sportowy

§2. DATY ROZGRYWEK:

niedziela 21.08.2022 r.

TURNIEJ DLA DOROSŁYCH

od 18 do 99 lat

13:30 – odprawa drużyn

14:00 – otwarcie turnieju,losowanie grup, zasady

max. 20 drużyn, składy 3 osobowe + 1 rezerwowy

ZAPISY: do 19.08.2022 r.

mail: zamarski1223@wp.pl

tel: 794 055 520

 

§4. ZASADY GRY

Piłka nożna uliczna Odmianę piłki nożnej zainicjował Mel Young, twórca międzynarodowej sieci Gazet Ulicznych, który chciał zintegrować różne środowiska społeczne poprzez wykorzystanie popularności piłki nożnej. Dlatego w oparciu o zasady gry w „dużym” football’u stworzone zostały reguły, dzięki którym można grać na tanim boisku, drużynę tworzy niewielka ilość zawodników, a dodane zasady powodują, że gra jest bardzo dynamiczna i szybka; każdy mecz jest pasjonującym przeżyciem dla zawodników i widzów. Zasady określone w niniejszym regulaminie oparte zostały o regulamin Mistrzostw Świata Piłki Nożnej Ulicznej. Według tych zasad rozgrywane są mecze na Mistrzostwach Polski.

Boisko

Mecze piłki nożnej ulicznej o Puchar Sołtysa rozgrywane są na boisku o długości ok. 15 m. i szerokości 10 m. Bramki umieszczone na środku krótszych boków mają szerokość 1,8 m i wysokość 1,2 m. Przed bramkami jest wyznaczone pole karne w postaci półkola o promieniu 2,5 m. Zwyczajowo boisko do piłki ulicznej ma nawierzchnię twardą (nie rozgrywa się meczy na trawie). Wokół boiska umieszczone są bandy o wysokości 1,0 cm.

Zawodnicy

W grze uczestniczą dwie drużyny: bramkarz i 2 zawodników w polu.

Rozpoczęcie gry

Mecz składa się z dwóch części (I i II połowy). Mecze rozgrywane są w systemie 2 x 7 min. Generalnie ten czas to czas czystej gry, aczkolwiek pomiar czasu jest przerywany w wypadku dłuższych przerw w grze spowodowanych problemami technicznymi, wyjaśnieniem spornych sytuacji na boisku, pomocy kontuzjowanym itp. Np. po golu piłkę do gry wprowadza bramkarz nie czekając na sygnał sędziego, stąd w przypadku zaliczenia bramki czas gry nie jest przerywany. Przed rozpoczęciem meczu drużyny wybierają boiska, w przypadku sporu sędzia może wylosować strony boiska dla drużyn. Gra zaczyna się w momencie wprowadzenia piłki na boisko przez sędziego: po sprawdzeniu gotowości drużyn do gry, sędzia stojąc na środku dłuższego boku boiska, tyłem do niego – wrzuca piłkę w okolicy środka boiska. W tym momencie zaczyna się gra. W taki sam sposób rozpoczynane są obie połowy meczu, podobnie też wykonywany jest rzut sędziowski w trakcie meczu. Na niektórych turniejach gra rozpoczyna się w momencie podania piłki przez sędziego na jedną ze stron boiska, zawodnicy drużyn rozpoczynają mecz stojąc na swoich połowach Poruszanie się zawodników Boisko do piłki ulicznej posiada dwie podstawowe strefy. Pole gry i pole karne (dwa – przed każdą z bramek). Bramkarz może poruszać się tylko w strefie swojego pola karnego. W żadnym momencie gry nie wolno mu przekroczyć granic pola karnego jakąkolwiek częścią ciała. Pozostali zawodnicy poruszają się w pozostałej części boiska i w żadnym momencie gry nie wolno im przekroczyć granic ani swojego pola karnego, ani pola karnego przeciwnika. Granic pola karnego nie wolno przekroczyć tak na ziemi jak i w powietrzu, nie ma przy tym znaczenia położenie piłki w momencie naruszenia granicy pola przez zawodnika. Zdobywanie goli Bramkę mogą zdobywać tylko zawodnicy z pola. Zawodnik może zdobyć bramkę dowolną częścią ciała oprócz ręki. Nie ma przy tym znaczenia czy piłka trafia do bramki bezpośrednio, czy po drodze odbija się od elementów boiska: nawierzchni, słupków, band – pod warunkiem, że po drodze boiska nie opuści. Bramkarz nie może zdobyć gola bezpośrednim strzałem. Jeżeli piłka wpadnie do bramki przeciwnika po strzale bramkarza, a po drodze zostanie dotknięta przez jakiegokolwiek zawodnika, gol jest uznany.

Walka o piłkę

Ogólne zasady walki o piłkę są takie same jak w „dużej” piłce, ale z pewnymi ograniczeniami. Zabroniona jest jakakolwiek niebezpieczna gra w szczególności agresywna gra ciałem, odbieranie, wybijanie piłki ślizgiem, agresywne blokowanie przeciwnika przy bandzie, atak, blokowanie przeciwnika bez piłki. Podczas walki o piłkę przy bandzie nie wolno: walczyć o piłkę opierając obie ręce o bandę, blokować (unieruchamiać) piłkę dociskając ją do bandy. Zawodnik może oprzeć obie ręce o bandę jedynie w celu ochrony przed zderzeniem z bandą. Bramkarzowi nie wolno przyjąć w ręce jakiegokolwiek podania od zawodnika własnej drużyny, dotyczy to także podań głową. Bramkarzowi wolno złapać w ręce piłkę odbitą od partnera po strzale przeciwnika. Zabroniona jest gra na czas: bramkarz po złapaniu piłki musi wprowadzić ją do gry najdalej w ciągu 4 sekund, zawodnicy mogą podać piłkę własnemu bramkarzowi jedynie 2 razy, trzecie podanie – o ile między pierwszym a trzecim podaniem żaden z przeciwników piłki nie dotknął – jest zabronione.

Wykroczenia, faule

Za złamanie zasad gry sędzia może podyktować rzut karny lub rzut wolny. Rzut karny sędzia dyktuje w wypadku:

• złamania przez bramkarza jakiejkolwiek zasady gry

• przekroczenia granicy własnego pola karnego przez obrońcę

• gry faul w bezpośrednim otoczeniu pola karnego

Rzutem karnym karana jest gra niebezpieczna lub tzw faule taktyczne uniemożliwiające wykorzystanie przez przeciwnika sytuacji tzw stuprocentowych.

• świadomego zagrania ręką przez obrońcę w pobliżu własnego pola karnego, w szczególności powodującego zablokowanie strzału na bramkę

• gry na czas – przetrzymywanie piłki przez bramkarza ponad 4 sek., więcej niż trzykrotne dotknięcie piłki przez bramkarza w trakcie jednej akcji.

Jako akcję należy rozumieć sekwencję podań piłki pomiędzy zawodnikami jednej drużyny bez dotknięcia piłki przez jakiegokolwiek zawodnika drużyny przeciwnej. Rzut wolny sędzia dyktuje za wykroczenia zawodników w polu gry:

• każda gra faul, za którą nie jest dyktowany rzut karny

• przekroczenie granic pola karnego przeciwników przez zawodnika atakującego.

• za wejście trzeciego zawodnika drużyny broniącej się w strefę własnej połowy

• za świadome dotknięcie piłki ręką

• za jakiekolwiek niesportowe zachowanie

Sędzia ma prawo udzielenia zawodnikowi kary indywidualnej w postaci czasowego (niebieska kartka) lub całkowitego (czerwona kartka) wykluczenia z gry. Okres trwania czasowego wykluczenia wynosi 2 min. i nie może być skrócona. (Na okres trwania kary nie mają wpływu tracone gole). Po zakończeniu kary zawodnik może wrócić na boisko. Sędzia może zastosować karę indywidualną w przypadkach:

• szczególnie agresywnej i brutalnej gry faul

• łamania zasad gry w celu przerwania akcji przeciwnika, w której miałby realną szansę zdobycia bramki

• niesportowe zachowanie

• ustawiczne łamanie zasad gry pomimo upomnień sędziego.

Całkowite wykluczenie z gry sędzia stosuje w przypadku szczególnie rażącego łamania zasad gry lub uporczywego przekraczania przepisów pomimo zwracania uwagi przez arbitra. W meczu musi brać udział bramkarz i minimum dwóch zawodników w polu, a to oznacza, że wypadku drugiej niebieskiej kartki sędzia przerywa mecz i ogłasza walkower dla drużyny przeciwnej.

Stałe fragmenty gry

Wprowadzenie piłki do gry na początku meczu:

Na początku każdej części gry, a także w przypadku wznowienia gry po przerwaniu meczu przez sędziego, piłkę do gry wprowadza sędzia. Najczęściej, dokonuje tego wykonując wrzut piłki w okolicę środka pola gry, stojąc tyłem do boiska na środku jednego z dłuższych boków, lub podając piłkę na połowę jednej z drużyn. Aut boczny: Jeżeli piłka opuści plac gry ponad którąś z bocznych band, piłkę do gry wprowadza zawodnik drużyny przeciwnej drużynie, której zawodnik ostatni dotknął piłki przed opuszczeniem przez nią boiska. W takim przypadku zawodnik wprowadza piłkę do gry podając ją ręką do innego zawodnika swojej drużyny z miejsca, gdzie piłka opuściła plac gry. Podanie nie może przekroczyć linii bioder zawodnika podającego. Żaden z zawodników drużyny przeciwnej nie może zbliżyć się na odległość mniejszą niż 2 m, do zawodnika wprowadzającego piłkę.

Aut bramkowy:

Jeżeli piłka opuści plac gry ponad bandą ustawioną wzdłuż linii bramkowej, wtedy: – w przypadku gdy ostatnim zawodnikiem, który dotknął piłkę, był zawodnik drużyny atakującej piłkę do gry wprowadza bramkarz drużyny broniącej. Bramkarz wprowadza piłkę do gry wykonując podając ją ręką poniżej swojej linii bioder. Piłka na całej długości podania nie może przekroczyć linii bioder bramkarza. – natomiast jeżeli ostatnim zawodnikiem, który dotknął piłkę był zawodnik drużyny broniącej, wtedy piłkę do gry wprowadza zawodnik drużyny atakującej z narożnika boiska po stronie, której pika opuściła boisko (w takim sam sposób jak w przypadku autu bocznego, obowiązuje zasada minimum 2 m odległości przeciwników od zawodnika wrzucającego).

Gol:

Jeżeli nastąpi utrata bramki piłkę do gry wprowadza bramkarz drużyny, która bramkę straciła wykonując rzut piłką podobnie jak po aucie bramkowym.

Rzut wolny:

Wszystkie rzuty wolne w piłce ulicznej są rzutami pośrednimi. Jeżeli sędzia orzeknie rzut wolny, wtedy wykonywany jest on z miejsca najbliższego miejsca przewinienia na polu gry. W związku z tym nie może on by wykonywany z pola karnego, ani też wykonywany przez bramkarza. W wypadku rzutów wolnych obowiązuje zasada minimalnej 2 m odległości przeciwników od piłki w momencie wykonywania rzutu wolnego. Zasada ta nie obowiązuje bramkarza. Rzut karny: Jeżeli sędzia orzeknie wykonanie rzutu karnego, wtedy wyznaczony zawodnik drużyny, która rzut otrzymała wykonuje go zgodnie z następującymi regułami:

• Zawodnik wykonujący rzut karny ustawia się z piłką na połowie swojej drużyny mniej więcej na przeciwko bramki przeciwnika.

• Bramkarz broniący rzut karny ustawia się w dowolnym miejscu własnego pola karnego

• Gdy sędzia da sygnał do wykonania rzutu karnego, zawodnik wykonujący może:oddać strzał bezpośrednio na bramkę przeciwnika, podprowadzić piłkę w pobliże pola karnego przeciwnika by w dowolnym momencie oddać strzał na bramkę przeciwnik

• Jeżeli piłka w jakimkolwiek momencie wykonywania rzutu karnego zatrzyma się lub cofnie następuje zakończenie wykonywania rzutu karnego, a piłkę do gry wprowadza bramkarz broniący rzut karny.

• W rzutach karnych w piłce ulicznej nie ma nigdy tzw dobitek. Piłkę zawsze po rzucie karnym do gry wprowadza bramkarz.

• Jeżeli piłka po strzale zawodnika wykonującego rzut karny wpadnie do bramki, nawet odbita od bramkarza, bandy lub słupków, zaliczany jest gol, pod warunkiem, że w żadnym momencie swojego ruchu nie cofnie się ani nie zatrzyma.

Regulamin – www.pucharsoltysa.pl/pilkauliczna

 

Scroll to Top