Turniej | Puchar Sołtysa w futbolu stołowym | Zamarski

Zarząd turnieju

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Marcin Ścibik

Pomysłodawca i szef turnieju. Założyciel AKFS Zamarski oraz ZamarskiTV. Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk. Współorganizator wielu wydarzeń w Zamarskach, m.in. Świynto Dziedziny. Właściciel Agencji marketingowej Adplanet oraz sklepu rosengart.pl. Odpowiedzialny za całokształt turnieju – głównie za marketing, format turnieju oraz pozyskiwanie sponsorów. Administrator strony pucharsoltysa.pl.

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Klaudiusz Zawada

Sołtys wsi Zamarski. Członek zarządu turnieju. Wielki społecznik oraz inicjator wielu przedsięwzięć, m.in. Świynto Dziedziny, Zamarskie Biesiadowanie, kino plenerowe. Współorganizator turnieju, który wspiera od samego początku. Dzięki jego działaniom wieś Zamarski jest doceniania w całym kraju. „Sołtys Roku 2017” w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz „Gazetę Sołecką”. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk. 

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Michał Brzęczek

Członek zarządu turnieju, kierownik Turnieju Amatorów i sekretarz AFKS Zamarski. Strażak OSP Zamarski oraz prowadzący MDP Zamarski. Uczestnik turnieju od pierwszej edycji. Aktywnie uczestniczy w organizacji turnieju od II edycji. 

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Tomasz Koliński

Członek Zarządu turnieju oraz zawodnik AKFS Zamarski. Aktywnie uczestniczy w organizacji turnieju od II edycji. 

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Adrian Wiecheć

Członek Zarządu turnieju i przewodniczący biura zawodów. Zawodnik AKFS Zamarski. Związany z turniejem od III edycji. 

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Natalia Pustówka

Członkini Zarządu turnieju.  Zawodniczka AKFS Zamarski. Związana z turniejem od IV edycji oraz turniejem amatorów od I edycji.

Ekipa turnieju

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Piotr Palac

Członek AKFS Zamarski.  Aktywnie uczestniczy w organizacji turnieju od II edycji. „Pomocna dłoń turnieju”. Właściciel firmy MW Technology, która jest jednym ze sponsorów turnieju.

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Łukasz Kowalczuk

Członek biura zawodów. Właściciel „Domowej Wędzarni”, która dostarcza swoje wyroby do strefy kulinarnej turnieju. Związany z turniejem od III edycji. 

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Paulina Śliwka

Członkini biura zawodów. Związana z turniejem od IV edycji oraz z turniejem amatorów od I edycji. 

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Damian Leśniak

Członek biura zawodów. Zawodnik AKFS Zamarski. Związany z turniejem od V edycji oraz z turniejem amatorów od I edycji. 

Przy organizacji turnieju pomagają również pozostali członkowie AKFS Zamarski oraz mieszkańcy Zamarsk, za co BARDZO MOCNO DZIĘKUJEMY!