Puchar Sołtysa 6

13-14.04.2024

Open Singles, Open Doubles, Women Singles.

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Kwoty wpisowego i opłat turniejowych podane są w Informatorze. / The entry fees and tournament fees are provided in the Info Card.

Limity i system:

  • OS – 80 zawodników/players | SWISS 5 rund BO2. PLAY OFFS: TOP 32 (1/16 BO3, od/from 1/8  BO5)
  • OD – 40 drużyn/teams | SWISS 5 RUND BO2 . PLAY OFFS: TOP 16 (1/8 BO3, od/from 1/4 BO5)
  • WS – no limit | SWISS 5 RUND BO2. PLAY OFFS: TOP 8 (1/8 – 1/4 BO3, Final BO5)
  • Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich zmian w systemie turnieju / We reserve the right to make minor changes to the tournament system
  • DO KAŻDEJ KONKURENCJI JEST OSOBNY FORMULARZ! / THERE IS A SEPARATE FORM FOR EACH COMPETITION!
  • W PIERWSZY DZIEŃ ZOSTANIE ROZEGRANA RÓWNIEŻ 1 RUNDA PLAY OFF / ON THE FIRST DAY, THE FIRST ROUND OF PLAY-OFF MATCHES WILL ALSO TAKE PLACE

‼️🚱ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY (wraz z boiskiem i terenami przyległymi). Złamanie zakazu = skreślenie z listy uczestników turnieju. Dla osób palących zostaną wyznaczone specjalne strefy.

‼️🚱 ALCOHOL AND DRUGS ARE PROHIBITED ON THE SCHOOL GROUNDS (including the field and adjacent areas). Violation of the prohibition = removal from the tournament participant list. Special smoking zones will be designated for smokers.

Przewiń do góry