Zapisz się

  • Przed zgłoszeniem zapoznaj się z regulaminem i informacjami o turnieju
  • DYP: 31.03.2023 18:00, zapisy na miejscu, wpisowe 20 pln

Formularz zgłoszeniowy


Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk ul. Główna 1, Zamarski 43-419, NIP: 54823950332. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia turniejowego i obsługi tego zgłoszenia.
Wizerunek uczestników będzie wykorzystany do działań marketingowych związanych z turniejem. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować na adres: info@pucharsoltysa.pl