ZAPISY / REGISTRATIONS

DO KAŻDEJ KONKURENCJI JEST OSOBNY FORMULARZ! / THERE IS A SEPARATE FORM FOR EACH COMPETITION!

Otrzymasz potwierdzenie na maila. Jeśli to nie nastąpi, skontaktuj się z nami! /  You will receive confirmation by e-mail! If this does not happen, please contact us.

Ważna informacja: Gracze TOP TURNIEJU mają rezerwację miejsc dla OS i OD. Również zagraniczni partnerzy mają zarezerwowaną określoną pulę. Gdy przydzielone miejsca nie zostaną wykorzystane, to uruchomimy dodatkowe zapisy z określoną liczbą miejsc. / Important information: TOP TOURNAMENT players have reserved places for OS and OD. Foreign partners also have a specific pool reserved. If the allocated places are not used, we will open additional registrations with a specific number of places.

PROSZĘ O NIE WYPEŁNIANIE FORMULARZY PRZEZ GRACZY Z REZERWACJĄ! / PLEASE DO NOT FILL OUT THE FORMS BY PLAYERS WITH AN ASSIGNED RESERVATION!

Limit/system:

  • OS – 80 zawodników/players | SWISS 5 rund BO2. PLAY OFFS: TOP 32 (1/16 BO3, od/from 1/8  BO5)
  • OD – 40 drużyn/teams | SWISS 5 RUND BO2 . PLAY OFFS: TOP 16 (1/8 BO3, od/from 1/4 BO5)
  • WS – no limit | SWISS 5 RUND BO2. PLAY OFFS: TOP 8 (1/8 – 1/4 BO3, Final BO5)
  • Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich zmian w systemie turnieju / We reserve the right to make minor changes to the tournament system
  • W PIERWSZY DZIEŃ ZOSTANIE ROZEGRANA RÓWNIEŻ 1 RUNDA PLAY OFF / ON THE FIRST DAY, THE FIRST ROUND OF PLAY-OFF MATCHES WILL ALSO TAKE PLACE.
 

Open Doubles

Uwaga! W OD rejestrujemy drużynę tylko raz! Jeśli twój partner dokonał zgłoszenia, nie dubluj go. / Attention! In Open Doubles form, we register the team only once! If your partner registered your team, do not duplicate him.


Open Singles


Women Singles


Scroll to Top