Ważne informacje i zmiany

✅Podsumowanie informacji w jednym miejscu oraz drobne zmiany w organizacji.
(The English version is below the Polish version)

ℹPrzydatne linki:
➡informacja o turnieju, systemie rozgrywek i regulamin wraz z harmonogramem: https://pucharsoltysa.pl/informacje
➡baza noclegowa: https://pucharsoltysa.pl/bazanoclegowa/
➡lista uczestników: https://pucharsoltysa.pl/listauczestnikow/

ℹAdres turnieju: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, Szkolna 1, 43-419 Zamarski

ℹZmiany w organizacji:
➡w przypadku ulewy, burzy oraz dużego wiatru After party (+DYP) w sobotę lub wręczenie nagród w niedzielę zostanie odwołane (mały deszczyk nie zaszkodzi, będzie namiot, prosimy o dostosowanie ubioru do plenerowej imprezy)
➡z powodu wycofania się jednego z partnerów logistycznych, nie zapewnimy transportu dla graczy play-off z miejsc noclegowych na finały. Dofinansowanie 50% zostaje bez zmian i zostanie przyznane graczom niedzielnej fazy play-off. (finałów)

ℹStrefy turnieju
➡strefa gastronomiczna
➡szatnie
➡sala turniejowa
➡sala animacji dla dzieci

‼️🚱ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY (wraz z boiskiem i terenami przyległymi). Złamanie zakazu = skreślenie z listy uczestników turnieju. Dla osób palących zostaną wyznaczone specjalne strefy.

✅ENGLISH VERSION:
ℹ Useful links:
➡ Information about the tournament, system, and regulations along with the schedule: https://pucharsoltysa.pl/informacje
➡ Accommodation database: https://pucharsoltysa.pl/bazanoclegowa/
➡ List of participants: https://pucharsoltysa.pl/listauczestnikow/

ℹ Tournament Address: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, Szkolna 1, 43-419 Zamarski

ℹ Organizational Changes:
➡ In the event of heavy rain, storms, or strong winds, the After Party (+ DYP) on Saturday or the award ceremony on Sunday will be canceled (a light drizzle won’t hurt, there will be a tent, please dress accordingly for the outdoor event).
➡ Due to the withdrawal of one of the logistical partners, we will not provide transportation for playoff players from accommodation to the final area. The 50% subsidy remains unchanged and will be awarded to players of the Sunday playoff phase (finals).

ℹ Tournament Zones:
➡ Gastronomic zone
➡ Changing rooms
➡ Tournament hall
➡ Children’s animation room

‼️🚱 ALCOHOL AND DRUGS ARE PROHIBITED ON THE SCHOOL GROUNDS (including the field and adjacent areas). Violation of the prohibition = removal from the tournament participant list. Special smoking zones will be designated for smokers.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top